VITA YZ® XT

Giải pháp cho phục hình nguyên khối, cầu ba đơn vị cửa trước với hiệu ứng màu tự nhiên

VITA YZ XT là zirconia có tăng cường độ mờ và có sẵn trong các phiên bản không màu, cũng như đơn sắc và nhiều màu.

Các tính năng và lợi ích

Bạn được hưởng lợi từ

  • Phục hình thẩm mỹ nguyên khối với độ chuyển tiếp đặc biệt, nhờ vào độ trong mờ cực cao.
  • Quy trình hiệu quả, nhờ các màu sắc, phôi đơn sắc , phôi tích hợp đa lớp

Mão nguyên khối răng trước và sau; Cầu 3 đon vị nguyên khối răng trước và sau

Shades

  • VITA YZ XTWhite: Không nhuộm, màu trắng
  • VITA YZ XTColor: Có màu sẵn, 16 màu Classic A1-D4
  • VITA YZ XTMulticolor: Đa lớp có sẵn 7 màu Classic A1-D4*

 

*Phiên bảng VITA YZ XTMulticolor sẽ cung cấp từ mùa hè 2018 dày 14mm, 18mm và 22mm, có sẵn theo màu Classic A1-D4 màu A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 và D2

 

Quy cách

VITA YZ XT Đĩa tròn

Đóng gói 1 cái

Ø 98.4 mm
cao: 14 mm/ 18 mm
20 mm/ 22 mm (eriêng với phôi đa lớp),
25 mm

VITA YZ® XT products

VITA YZ® XT DISC

Description Prod. no.
VITA YZ XT White, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDWYX6981400
VITA YZ XT White, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDWYX6981800
VITA YZ XT White, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDWYX6982000
VITA YZ XT White, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDWYX6982500
VITA YZ XTColor, A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981436
VITA YZ XTColor, A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981437
VITA YZ XTColor, A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981438
VITA YZ XTColor, A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981439
VITA YZ XTColor, A4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981440
VITA YZ XTColor, B1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981441
VITA YZ XTColor, B2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981442
VITA YZ XTColor, B3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981443
VITA YZ XTColor, B4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981444
VITA YZ XTColor, C1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981445
VITA YZ XTColor, C2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981446
VITA YZ XTColor, C3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981447
VITA YZ XTColor, C4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981448
VITA YZ XTColor, D2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981449
VITA YZ XTColor, D3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981450
VITA YZ XTColor, D4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYX6981451
VITA YZ XTColor, A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981836
VITA YZ XTColor, A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981837
VITA YZ XTColor, A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981838
VITA YZ XTColor, A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981839
VITA YZ XTColor, A4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981840
VITA YZ XTColor, B1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981841
VITA YZ XTColor, B2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981842
VITA YZ XTColor, B3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981843
VITA YZ XTColor, B4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981844
VITA YZ XTColor, C1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981845
VITA YZ XTColor, C2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981846
VITA YZ XTColor, C3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981847
VITA YZ XTColor, C4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981848
VITA YZ XTColor, D2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981849
VITA YZ XTColor, D3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981850
VITA YZ XTColor, D4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYX6981851
VITA YZ XTColor, A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982036
VITA YZ XTColor, A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982037
VITA YZ XTColor, A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982038
VITA YZ XTColor, A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982039
VITA YZ XTColor, A4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982040
VITA YZ XTColor, B1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982041
VITA YZ XTColor, B2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982042
VITA YZ XTColor, B3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982043
VITA YZ XTColor, B4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982044
VITA YZ XTColor, C1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982045
VITA YZ XTColor, C2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982046
VITA YZ XTColor, C3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982047
VITA YZ XTColor, C4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982048
VITA YZ XTColor, D2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982049
VITA YZ XTColor, D3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982050
VITA YZ XTColor, D4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYX6982051
VITA YZ XTColor, A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982536
VITA YZ XTColor, A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982537
VITA YZ XTColor, A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982538
VITA YZ XTColor, A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982539
VITA YZ XTColor, A4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982540
VITA YZ XTColor, B1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982541
VITA YZ XTColor, B2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982542
VITA YZ XTColor, B3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982543
VITA YZ XTColor, B4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982544
VITA YZ XTColor, C1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982545
VITA YZ XTColor, C2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982546
VITA YZ XTColor, C3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982547
VITA YZ XTColor, C4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982548
VITA YZ XTColor, D2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982549
VITA YZ XTColor, D3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982550
VITA YZ XTColor, D4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYX6982551

UNIVERSAL solutions in universal disc geometries (Ø 98.4 mm) for the following CAD/CAM systems:

CORiTEC series (imes-icore GmbH); ULTRASONIC series (DMG Mori AG); RXD series (Röders GmbH); inLab MC X5 (Sirona Dental Systems GmbH); S1/S2/K3 /K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Ghi chú: phục hình từ VITA YZ ST và VITA YZ XT không được cắt ướt. Chỉ được cắt khô!