VITA AKZENT® Plus

Optimizes everything. Effortlessly.

VITA AKZENT Plus

Lĩnh vực ứng dụng mới đòi hỏi vật liệu mới, đa dạng. Với bộ VITA AKZENT PLUS, người dùng có thể tối ưu hóa màu sắc hầu hết các loại phục hình răng sứ một cách đơn giản và hiệu quả, bất kể phục hình có tính giãn độ giãn nở nhiệt (CTE) nào.

Không có vấn đề dù là màu sắc bên trong, trên bề mặt hoặc làm bóng: với dòng VITA AKZENT Plus mới, bạn có thể dễ dàng tái tạo phục hình mà không cần tốn nhiều công sức.

Tùy thuộc vào sở thích thói quen / phương pháp riêng của người sử dụng vào vùng ứng dụng, VITA AKZENT Plus có sẵn dưới dạng bột và dạng kem.

Màu dentine (BODY STAINS) và bóng (GLAZE ) cũng có sẵn dạng chai xịt, vẫn đảm bảo việc xử lý đồng đều trên toàn bề mặt mà không bị lãng phí do sự phân tán.

Nhờ đầu phun đặc biệt mới, cho phép ứng dụng chính xác đến các từng khu vực cụ thể.

Các tính năng / lợi ích

Dành cho hầu hết tất cả các loại vật liệu sứ nha khoa, sứ đắp lớp và sứ ép và sứ feldspar dạng thỏi như VITABLOCS cho phục hình nguyên khối. Phù hợp cho tất cả các vật liệu sứ nha khoa và hầu như cho các loại có độ giãn nợ (CTE) khác nhau.

Có sẵn trong ba hình thức khác nhau tùy thuộc vào phương pháp áp dụng:

  • DẠNG BỘT: Sự linh hoạt không giới hạn và chi phí hiệu quả
  • DẠNG KEM: Sẵn sàng để sử dụng với tính nhất quán đồng bộ và sắc tố đồng nhất
  • DẠNG XỊT: Sẵn sàng để sử dụng, dễ áp ​​dụng lớp bóng (Glaze) và bóng hoàn thiện (Finishing Agent)

VITA AKZENT® Plus products

VITA AKZENT® Plus

 
VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)
 
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder)
Description Prod. no.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml B5052075
 
VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)
Description Prod. no.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml BAPPF15

VITA AKZENT® Plus kits

VITA AKZENT® Plus

 
VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPK
 
VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT VITA classical A1-D4®
BAPKCSC
 
VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKP
 
VITA AKZENT® Plus MINI KIT
BAPKSK
 
VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
BAPKSV1
 
VITA AKZENT® Plus stains nướng ở nhiệt độ nào?
 
Có thể sử dụng dung dịch VITA AKZENT® Plus stain fluid cho bột AKZENT stains được không?
 
Nhiệt độ thấp nhất mà lớp Stains có thể được nướng là bao nhiêu?