VITA YZ® ST

Các giải pháp cho phục hình cầu nguyên khối mạnh mẽ, khu vực răng bên

VITA YZ ST (super translucent ) là một zirconia siêu trong mờ và có sẵn trong các phiên bản không màu, cũng như đơn sắc và đa lớp.

Các tính năng và lợi ích

Bạn được hưởng lợi từ

  • Quy trình hiệu quả, nhờ có sẵn màu.
  • Độ bền cao, phục hình cầu nhiều đơn vị với bề mặt cực kỳ sống động.
  • Phục hình cầu nguyên khối bảo tồn cấu trúc răng tự nhiên.
  • Giải phẫu mão răng nguyên khối trước và sau
  • Cầu dài nguyên khối cửa trước và sau
  • Giải phẫu nguyên khối mão và cầu nhiều đơn vị răng trước và sau trên phục hình bắt vít
  • Giải phẫu giảm thân răng và cầu trước và sau

Màu sắc

  • VITA YZ STWhite: không màu, trắng
  • VITA YZ STColor: Có màu sẵn 16 màu Classic A1-D4
  • VITA YZ STMulticolor: Đa lớp có sẵn 7 màu Classic A1-D4*

 

*Phiên bản VITA YZ STMulticolor sẽ cung cấp từ mùa hè 2018 dày 14mm, 18mm và 22mm, có sẵn theo màu Classic A1-D4 màu A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 và D2

 

Quy cách

VITA YZ ST Đĩa tròn

Đóng gói 1 cái

Ø 98.4 mm
in heights: 14 mm/ 18 mm
20 mm/ 22 mm (riêng với phôi đa lớp),
25 mm

VITA YZ® ST products

VITA YZ® ST DISC

Description Prod. no.
VITA YZ STWhite, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDWYS7981400
VITA YZ STWhite, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDWYS7981800
VITA YZ STWhite, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDWYS7982000
VITA YZ STWhite, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDWYS7982500
VITA YZ STColor, A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981436
VITA YZ STColor, A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981437
VITA YZ STColor, A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981438
VITA YZ STColor, A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981439
VITA YZ STColor, A4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981440
VITA YZ STColor, B1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981441
VITA YZ STColor, B2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981442
VITA YZ STColor, B3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981443
VITA YZ STColor, B4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981444
VITA YZ STColor, C1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981445
VITA YZ STColor, C2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981446
VITA YZ STColor, C3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981447
VITA YZ STColor, C4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981448
VITA YZ STColor, D2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981449
VITA YZ STColor, D3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981450
VITA YZ STColor, D4, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc. EDCYS7981451
VITA YZ STColor, A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981836
VITA YZ STColor, A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981837
VITA YZ STColor, A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981838
VITA YZ STColor, A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981839
VITA YZ STColor, A4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981840
VITA YZ STColor, B1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981841
VITA YZ STColor, B2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981842
VITA YZ STColor, B3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981843
VITA YZ STColor, B4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981844
VITA YZ STColor, C1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981845
VITA YZ STColor, C2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981846
VITA YZ STColor, C3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981847
VITA YZ STColor, C4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981848
VITA YZ STColor, D2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981849
VITA YZ STColor, D3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981850
VITA YZ STColor, D4, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc. EDCYS7981851
VITA YZ STColor, A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982036
VITA YZ STColor, A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982037
VITA YZ STColor, A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982038
VITA YZ STColor, A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982039
VITA YZ STColor, A4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982040
VITA YZ STColor, B1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982041
VITA YZ STColor, B2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982042
VITA YZ STColor, B3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982043
VITA YZ STColor, B4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982044
VITA YZ STColor, C1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982045
VITA YZ STColor, C2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982046
VITA YZ STColor, C3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982047
VITA YZ STColor, C4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982048
VITA YZ STColor, D2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982049
VITA YZ STColor, D3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982050
VITA YZ STColor, D4, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc. EDCYS7982051
VITA YZ STColor, A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982536
VITA YZ STColor, A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982537
VITA YZ STColor, A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982538
VITA YZ STColor, A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982539
VITA YZ STColor, A4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982540
VITA YZ STColor, B1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982541
VITA YZ STColor, B2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982542
VITA YZ STColor, B3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982543
VITA YZ STColor, B4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982544
VITA YZ STColor, C1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982545
VITA YZ STColor, C2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982546
VITA YZ STColor, C3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982547
VITA YZ STColor, C4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982548
VITA YZ STColor, D2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982549
VITA YZ STColor, D3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982550
VITA YZ STColor, D4, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc. EDCYS7982551

UNIVERSAL solutions in universal disc geometries (Ø 98.4 mm) for the following CAD/CAM systems:

CORiTEC series (imes-icore GmbH); ULTRASONIC series (DMG Mori AG); RXD series (Röders GmbH); inLab MC X5 (Sirona Dental Systems GmbH); S1/S2/K3 /K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Please note: restorations from VITA YZ ST and VITA YZ XT are not to be milled wet. They must be milled dry.