VITA Enamic®

A new definition of stability.

VITA Enamic

 • Sứ viên lai độc đáo với cấu trúc liên kết kép sứ-polymer
 • Có sẵn dưới dạng màu đơn sắc và đa sắc với ba mức độ mờ (T, HT, ST)

Các tính năng và lợi ích

 • Chế tạo các phục hình bền bằng cách sử dụng sứ lai chịu tải lực cao với khả năng hấp thụ lực nhai tốt
 • Phục hình không hoặc xâm lấn tối thiểu vì sứ lai có độ đàn hồi nên cho phép giảm độ dày thành
 • Chế tạo phục hình chính xác và tinh tế bằng cách sử dụng vật liệu lai có tính đàn hồi được tích hợp
 • Tiết kiệm chi phí nhờ thời gian chế tác CAM nhanh và hoàn thiện đánh bóng mà không cần bất kỳ quy trình nướng nào khác

Chỉ định đề xuất (*)

 • Tái tạo với độ dày thành giảm bảo tồn cấu trúc răng tự nhiên
 • Mão răng sau có khả năng chịu tải cao trong các trường hợp không gian bị hạn chế
 • Sửa chữa chính xác các khuyết điểm nhỏ (ví dụ: trám cổ răng gián tiếp/inlay mỏng)
 • Tái tạo mặt nhai không xâm lấn/xâm lấn tối thiểu (table top)
 • Cấu trúc veneering nguyên khối cho cầu lai kỹ thuật số

*) Đây là những chỉ định được khuyến nghị; toàn bộ phạm vi phục hình răng đơn lẻ thường có thể được chế tạo. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn làm việc tương ứng của sản phẩm.

Block

Khuyến nghị chỉ định*

 • Tái tạo với độ dày thành tối thiểu bảo tồn cấu trúc răng tự nhiên.
 • Mão răng cối có khả năng chịu tải lực cao trong trường hợp độ dày bị hạn chế
 • Tạo chính xác các mẫu phục hình nhỏ (ví dụ, bổ sung phần khuyết cổ răng/ inlay mỏng).
 • Tái tạo không xâm lấn-/ tối thiểu bề mặt nhai (table top).

*) Đây là những chỉ dẫn được khuyến nghị; toàn bộ phạm vi phục hình mão răng thường có thể được chế tạo. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn tương ứng của sản phẩm.

Shades

 • VITA SYSTEM 3D MASTER®, high translucent
  0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT
 • VITA SYSTEM 3D MASTER®, translucent
  0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T

Geometry

VITA ENAMIC block

Package with 5 pieces

EM-14 (12 x 14 x 18 mm)
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)

*) This geometry in only available in High Translucent.

VITA ENAMIC DISC

Package with 1 piece

Ø 98,4 mm / h 18 mm

VITA ENAMIC® products

VITA ENAMIC® for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, EM-10 / EM-14

VITA ENAMIC IS for CEREC/inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, IS-14L / IS-14S / IS-16L / IS-16S

VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC UNIVERSAL, EM-10 / EM-14
VITA ENAMIC® DISC

VITA ENAMIC® kits

VITA ENAMIC® for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC® STARTER SET clinical
EC4EMSTSETC
VITA ENAMIC® STARTER SET technical
EC4EMSTSETT

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS
Tái tạo sắc thái tự nhiên một cách đơn giản và nhanh chóng

VITA ENAMIC® Polishing Set

VITA ENAMIC® Polishing Set
Để đánh bóng đơn giản và tạo độ bóng cao của sứ lai VITA ENAMIC

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE
Hệ thống keo dán full-adhesive với các thành phần phù hợp hoàn hảo cho liên kết răng và phục hình

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE
Hệ thống keo dán self-adhesive với các thành phần phù hợp hoàn hảo cho liên kết phục hình

VITAVM®LC

VITAVM®LC
Vật liệu quang trùng hợp, thành phần vi hạt composite sử dụng bên ngoài cho phục hình cố định và tháo lắp.

VITA ENAMIC – SYSTEM SOLUTIONS*

VITA offers VITA ENAMIC with specific holder systems for the CAD/CAM systems:

 • CEREC/inLab (Dentsply Sirona)
 • PlanMill 40/PlanMill 40S(Planmeca)
 • Ceramill mikro IC/Ceramill Motion 2 (Amann GirrbachAG)
 • TS150 (Glidewell Laboratories)
 • KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
 • MyCrown Mill (FONA Dental s.r.o.)

VITA ENAMIC – UNIVERSAL SOLUTIONS*

 • CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
 • Röders RXD Serie(Röders GmbH)
 • DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
 • CS 3000 (Carestream Dental, Inc)
 • Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
 • Milling UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.)
 • N4/R5/S1/S2/Z4/R5(vhf camfacture AG)
 • Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH)
 • DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)

Note: VITA ENAMIC DISCs can be processed with all open CAD/CAM systems, which are suitable to mill discs with a diameter of 98.4 mm (including the circumferential groove).

*) Note: The range of VITA CAD/CAM material versions/geometries/shades available may vary for individual CAD/CAM system partners or systems. The hardware and software requirements in each case are available from the respective CAD/CAM system partners.

Contact us

The subgingival preparation border of the abutment exceeds 0.5 mm. What must be kept in mind?
Does VITA ENAMIC contain residual monomer?
I want to bond my VITA ENAMIC crowns to abutments using conventional techniques? Is this permissible?
Can shade characterization be performed for restorations fabricated using the VITA ENAMIC hybrid ceramic, ....
What milling tools can I use to process VITA ENAMIC surfaces?
The patient wetted the abutment with saliva after the application of the primer/bonding agent. Is it necessary ....
After applying VITA ENAMIC Glaze, my surface is "streaked". What could be the reason for this?
My surface is still sticky after using VITA ENAMIC Stains, what is the reason for this?
Should subgingival portions of the VITA ENAMIC crowns be sealed with VITA ENAMIC ....
Should VITA ENAMIC crowns be temporarily bonded to abutments?
When should I use HT blocks and when should I use T blocks?
How is it possible that I can etch the surface of VITA ENAMIC?
Why is it necessary to sandblast the titanium abutment or zirconia abutment with high-grade corundum ....
Why do I need to condition the surface prior to staining and glazing?
Why are phosphate monomer-containing primer and bonding materials recommended ....
What effect does silanization have on the surface?
What needs to be done if you forget to apply the correct torque for the abutment screw ....
What hardware and software requirements must I meet in order to process VITA ENAMIC?
What is the procedure to avoid possible deviations in the shade of an ENAMIC crown with thin ....
How should bonding be performed with VITA ENAMIC?
How should VITA ENAMIC restorations be polished, and most importantly, what polishing tools .....
How is the screw channel of the abutment sealed prior to adhesive bonding of the VITA ENAMIC crown?