VITA LUMEX® AC

Ideal shade fidelity. Excellent light dynamics. Precise processing.

 
VITA LUMEX AC là hệ thống mặt sứ phủ thủy tinh, được gia cố bằng leucite với công thức vật liệu cải tiến cho kết quả sống động và đáng tin cậy về độ chính xác màu sắc cao.VITA LUMEX AC bao gồm:
 • Vật liệu GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE và ENAMEL, cũng như vô số vật liệu tạo hiệu ứng (ví dụ: OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE và nhiều hơn nữa).
 • Thành phần hệ thống phù hợp lý tưởng như cọ, khay nướng, vật liệu phủ bóng, v.v.

Các tính năng và lợi ích

 • Tái tạo sắc thái răng đáng tin cậy, cũng như cách tiếp màu và ánh sáng tự nhiên, nhờ vật liệu sứ có độ trung thực sắc thái rất tốt và chuyển tải ánh sáng tuyệt vời

 • Quy trình phủ sứ hiệu quả và chính xác, nhờ các đặc tính mô hình hóa lý tưởng, độ ổn định vượt trội và khả năng ứng dụng phổ biến cho tất cả cấu trúc khung sườn

 • Tạo ra các phục hình bền, nhờ khả năng chống gãy cao của ma trận sứ thủy tinh được tăng cường leucite và liên kết đáng tin cậy với cấu trúc khung sườn

 • Không có sẵn ở tất cả các thị trường. Phê duyệt chính thức đang chờ xử lý ở một số thị trường.

Chỉ định

VITA LUMEX AC là một hệ thống sứ thủy tinh, được gia cố bằng leucite để phủ sứ cho tất cả các vật liệu cấu trúc sườn toàn sứ phổ biến (zirconia, sứ lithium disilicate và sứ feldspar) và cấu trúc sườn titan. Để tạo phục hình không có khung sườn (ví dụ: mặt dán veneers).

Phạm vi chỉ định

 • Phủ sứ toàn bộ và một phần của zirconia
 • Phủ sứ toàn bộ và một phần của lithium disilicate
 • Phủ sứ toàn bộ và một phần titan 4 và 5
 • Phủ sứ một phần trên sứ felspar (sứ thỏi/viên)
 • Tái tạo phù hình mà không có khung sườn

Nguyên vật liệu

Khung sườn Zirconia

(CTE khoảng 10,0 đến 10,5 x 10-6 K-1)

Trên sứ thủy tinh

(CTE khoảng 9,0 đến 10,5 x 10-6 K-1)

Khung sườn titan

(CTE khoảng 9,0 đến 10,5 x 10-6 K-1)

 

VITA LUMEX AC
VITA LUMEX AC
VITA LUMEX AC
VITA LUMEX AC
 

// ![CDATA[ var $j = jQuery.noConflict(); if (!$(document.body).hasClassName('screenshot')) { // declare global namespace if (typeof (VITA.slider) === 'undefined') VITA.slider = []; jQuery(document).ready(function($j) { if ($j('#swiper196145 .swiper-wrapper').children().length > 1) { var mySwiper196145 = $j('#swiper196145').swiper({ 'autoplay': 10000, 'speed': 500, 'loop': false, 'roundLengths': true, 'centeredSlides': true, 'noSwiping': true, 'onInit': function(swiper) { $j('#mySwiper196145-arrow-left').hide(); }, 'onSlideChangeStart': function(swiper) { $j('#mySwiper196145-arrow-left').show(); $j('#mySwiper196145-arrow-right').show(); if (swiper.activeIndex == 0) { $j('#mySwiper196145-arrow-left').hide(); } if (swiper.activeIndex == (swiper.slides.length - 1)) { $j('#mySwiper196145-arrow-right').hide(); } } }); VITA.slider.push(mySwiper196145); // Swipe left $j('#mySwiper196145-arrow-left').on('click', function() { mySwiper196145.swipePrev(); }); // Swipe right $j('#mySwiper196145-arrow-right').on('click', function() { mySwiper196145.swipeNext(); }); $j(window).on('orientationchange', function() { mySwiper196145.resizeFix(); }); $j('#swiper196145').on('click', function() { mySwiper196145.stopAutoplay(); }); $j('#swiper196145').on('mousedown', function() { mySwiper196145.stopAutoplay(); }); } else { $j('#swiper196145').addClass('swiper-inaktiv'); $j('#mySwiper196145-arrow-left').hide(); $j('#mySwiper196145-arrow-right').hide(); } }); } else { $j('#mySwiper196145-arrow-left').hide(); $j('#mySwiper196145-arrow-right').hide(); } // ]]></script> <p>

</p> <div class="liste"> <div class="text"> <p>For the veneering of all common full ceramic substructure materials (zirconia, LiSi-glass and feldspar ceramics) and for the production of reconstructions without a substructure (e.g., veneers)</p> </div> </div> <p>
</p> <div id="sap-artikel-196148" class="modul-akkordeon artikel"><!--?xml version="1.0" standalone="yes"?--> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC products</h2> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC VITA classical A1-D4<sup>®</sup></h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> <th>Prod. no. 50 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>B5343112</td> <td>B5343150</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>B5343212</td> <td>B5343250</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>B5343312</td> <td>B5343350</td> </tr> <tr> <td>A3.5</td> <td>B5343412</td> <td>B5343450</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>B5343512</td> <td>B5343550</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>B5343612</td> <td>B5343650</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>B5343712</td> <td>B5343750</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>B5343812</td> <td>B5343850</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>B5343912</td> <td>B5343950</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>B5344012</td> <td>B5344050</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>B5344112</td> <td>B5344150</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>B5344212</td> <td>B5344250</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>B5344312</td> <td>B5344350</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>B5344412</td> <td>B5344450</td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td>B5344512</td> <td>B5344550</td> </tr> <tr> <td>D4</td> <td>B5344612</td> <td>B5344650</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> <th>Prod. no. 50 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>B5345112</td> <td>B5345150</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>B5345212</td> <td>B5345250</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>B5345312</td> <td>B5345350</td> </tr> <tr> <td>A3.5</td> <td>B5345412</td> <td>B5345450</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>B5345512</td> <td>B5345550</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>B5345612</td> <td>B5345650</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>B5345712</td> <td>B5345750</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>B5345812</td> <td>B5345850</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>B5345912</td> <td>B5345950</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>B5346012</td> <td>B5346050</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>B5346112</td> <td>B5346150</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>B5346212</td> <td>B5346250</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>B5346312</td> <td>B5346350</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>B5346412</td> <td>B5346450</td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td>B5346512</td> <td>B5346550</td> </tr> <tr> <td>D4</td> <td>B5346612</td> <td>B5346650</td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC additional powder</h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>smoky-white</td> <td>B5309112</td> </tr> <tr> <td>light-blonde</td> <td>B5309212</td> </tr> <tr> <td>misty-rose</td> <td>B5309312</td> </tr> <tr> <td>sunlight</td> <td>B5309412</td> </tr> <tr> <td>sun-intense</td> <td>B5309512</td> </tr> <tr> <td>waterdrop</td> <td>B5309612</td> </tr> <tr> <td>deep-blue</td> <td>B5309712</td> </tr> <tr> <td>foggy-grey</td> <td>B5309812</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cloudy-white</td> <td>B5312112</td> </tr> <tr> <td>caramel</td> <td>B5312212</td> </tr> <tr> <td>honey</td> <td>B5312312</td> </tr> <tr> <td>copper</td> <td>B5312412</td> </tr> <tr> <td>brown</td> <td>B5312512</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>arctic-white</td> <td>B5314112</td> </tr> <tr> <td>cream</td> <td>B5314212</td> </tr> <tr> <td>cappuccino</td> <td>B5314312</td> </tr> <tr> <td>sand</td> <td>B5314412</td> </tr> <tr> <td>sesame</td> <td>B5314512</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC PEARL, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>shell</td> <td>B5315112</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC MAMELON, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>saffron</td> <td>B5316112</td> </tr> <tr> <td>honey-melon</td> <td>B5316212</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>opal-neutral</td> <td>B5317112</td> </tr> <tr> <td>opal-sky</td> <td>B5317212</td> </tr> <tr> <td>opal-azure</td> <td>B5317312</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC ENAMEL, 12 g / 50 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> <th>Prod. no. 50 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clear</td> <td>B5318112</td> <td>B5318150</td> </tr> <tr> <td>light</td> <td>B5319112</td> <td>B5319150</td> </tr> <tr> <td>medium</td> <td>B5319212</td> <td>B5319250</td> </tr> <tr> <td>intense</td> <td>B5319312</td> <td>B5319350</td> </tr> <tr> <td>fog</td> <td>B5320112</td> <td>B5320150</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC CORRECTIVE, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>neutral</td> <td>B5322112</td> </tr> <tr> <td>desert</td> <td>B5322212</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC GINGIVA, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pale-papilla</td> <td>B5323112</td> </tr> <tr> <td>light-rose</td> <td>B5323212</td> </tr> <tr> <td>nectarine</td> <td>B5323312</td> </tr> <tr> <td>grapefruit</td> <td>B5323412</td> </tr> <tr> <td>rosewood</td> <td>B5323512</td> </tr> <tr> <td>purple</td> <td>B5323612</td> </tr> <tr> <td>deep-red</td> <td>B5323712</td> </tr> <tr> <td>dark-red</td> <td>B5323812</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC MARGIN, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>straw-yellow</td> <td>B5326112</td> </tr> <tr> <td>corn-yellow</td> <td>B5326212</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ivory</td> <td>B5351112</td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC VITA SYSTEM 3D-MASTER<sup>®</sup></h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> <th>Prod. no. 50 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0M1</td> <td>B5303112</td> <td>B5303150</td> </tr> <tr> <td>0M2</td> <td>B5303212</td> <td>B5303250</td> </tr> <tr> <td>0M3</td> <td>B5303312</td> <td>B5303350</td> </tr> <tr> <td>1M1</td> <td>B5303412</td> <td>B5303450</td> </tr> <tr> <td>1M2</td> <td>B5303512</td> <td>B5303550</td> </tr> <tr> <td>2L1.5</td> <td>B5303612</td> <td>B5303650</td> </tr> <tr> <td>2L2.5</td> <td>B5303712</td> <td>B5303750</td> </tr> <tr> <td>2M1</td> <td>B5303812</td> <td>B5303850</td> </tr> <tr> <td>2M2</td> <td>B5303912</td> <td>B5303950</td> </tr> <tr> <td>2M3</td> <td>B5304012</td> <td>B5304050</td> </tr> <tr> <td>2R1.5</td> <td>B5304112</td> <td>B5304150</td> </tr> <tr> <td>2R2.5</td> <td>B5304212</td> <td>B5304250</td> </tr> <tr> <td>3L1.5</td> <td>B5304312</td> <td>B5304350</td> </tr> <tr> <td>3L2.5</td> <td>B5304412</td> <td>B5304450</td> </tr> <tr> <td>3M1</td> <td>B5304512</td> <td>B5304550</td> </tr> <tr> <td>3M2</td> <td>B5304612</td> <td>B5304650</td> </tr> <tr> <td>3M3</td> <td>B5304712</td> <td>B5304750</td> </tr> <tr> <td>3R1.5</td> <td>B5304812</td> <td>B5304850</td> </tr> <tr> <td>3R2.5</td> <td>B5304912</td> <td>B5304950</td> </tr> <tr> <td>4L1.5</td> <td>B5305012</td> <td>B5305050</td> </tr> <tr> <td>4L2.5</td> <td>B5305112</td> <td>B5305150</td> </tr> <tr> <td>4M1</td> <td>B5305212</td> <td>B5305250</td> </tr> <tr> <td>4M2</td> <td>B5305312</td> <td>B5305350</td> </tr> <tr> <td>4M3</td> <td>B5305412</td> <td>B5305450</td> </tr> <tr> <td>4R1.5</td> <td>B5305512</td> <td>B5305550</td> </tr> <tr> <td>4R2.5</td> <td>B5305612</td> <td>B5305650</td> </tr> <tr> <td>5M1</td> <td>B5305712</td> <td>B5305750</td> </tr> <tr> <td>5M2</td> <td>B5305812</td> <td>B5305850</td> </tr> <tr> <td>5M3</td> <td>B5305912</td> <td>B5305950</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> <th>Prod. no. 50 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0M1</td> <td>B5306112</td> <td>B5306150</td> </tr> <tr> <td>0M2</td> <td>B5306212</td> <td>B5306250</td> </tr> <tr> <td>0M3</td> <td>B5306312</td> <td>B5306350</td> </tr> <tr> <td>1M1</td> <td>B5306412</td> <td>B5306450</td> </tr> <tr> <td>1M2</td> <td>B5306512</td> <td>B5306550</td> </tr> <tr> <td>2L1.5</td> <td>B5306612</td> <td>B5306650</td> </tr> <tr> <td>2L2.5</td> <td>B5306712</td> <td>B5306750</td> </tr> <tr> <td>2M1</td> <td>B5306812</td> <td>B5306850</td> </tr> <tr> <td>2M2</td> <td>B5306912</td> <td>B5306950</td> </tr> <tr> <td>2M3</td> <td>B5307012</td> <td>B5307050</td> </tr> <tr> <td>2R1.5</td> <td>B5307112</td> <td>B5307150</td> </tr> <tr> <td>2R2.5</td> <td>B5307212</td> <td>B5307250</td> </tr> <tr> <td>3L1.5</td> <td>B5307312</td> <td>B5307350</td> </tr> <tr> <td>3L2.5</td> <td>B5307412</td> <td>B5307450</td> </tr> <tr> <td>3M1</td> <td>B5307512</td> <td>B5307550</td> </tr> <tr> <td>3M2</td> <td>B5307612</td> <td>B5307650</td> </tr> <tr> <td>3M3</td> <td>B5307712</td> <td>B5307750</td> </tr> <tr> <td>3R1.5</td> <td>B5307812</td> <td>B5307850</td> </tr> <tr> <td>3R2.5</td> <td>B5307912</td> <td>B5307950</td> </tr> <tr> <td>4L1.5</td> <td>B5308012</td> <td>B5308050</td> </tr> <tr> <td>4L2.5</td> <td>B5308112</td> <td>B5308150</td> </tr> <tr> <td>4M1</td> <td>B5308212</td> <td>B5308250</td> </tr> <tr> <td>4M2</td> <td>B5308312</td> <td>B5308350</td> </tr> <tr> <td>4M3</td> <td>B5308412</td> <td>B5308450</td> </tr> <tr> <td>4R1.5</td> <td>B5308512</td> <td>B5308550</td> </tr> <tr> <td>4R2.5</td> <td>B5308612</td> <td>B5308650</td> </tr> <tr> <td>5M1</td> <td>B5308712</td> <td>B5308750</td> </tr> <tr> <td>5M2</td> <td>B5308812</td> <td>B5308850</td> </tr> <tr> <td>5M3</td> <td>B5308912</td> <td>B5308950</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC OPAQUE, 12 g</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Prod. no. 12 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>opaque-0</td> <td>B5325012</td> </tr> <tr> <td>opaque-1</td> <td>B5325112</td> </tr> <tr> <td>opaque-2</td> <td>B5325212</td> </tr> <tr> <td>opaque-3</td> <td>B5325312</td> </tr> <tr> <td>opaque-4</td> <td>B5325412</td> </tr> <tr> <td>opaque-5</td> <td>B5325512</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <script>// <![CDATA[ Cycon.GUI.registerFunction('onStart', function(gui) { new Accordion('sap-artikel-196148', { 'openOnStart': false, 'alwaysKeepOneOpen': 'loose', 'classActive': 'aktiv', 'classToggle': 'modul-akkordeon-label', 'classContent': 'modul-akkordeon-content', 'duration': .2 }); }); // ]]></script> <p>
</p> <div id="sap-sortimente-196149" class="modul-akkordeon sortimente"><!--?xml version="1.0" standalone="yes"?--> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC kits</h2> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC VITA classical A1-D4<sup>®</sup></h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA classical A1-D4® <br /> BLPWKC</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4®<br />For standard veneering <br /> BLSKCV1</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Paint brush no. 3/0 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Coating brush no.8 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Firing tray G (pack of 2 trays and 20 pins)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC STARTER KIT VITA classical A1-D4®<br />For the first introduction <br /> BLSTKCV1</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC PEARL shell</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, waterdrop, foggy-grey</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Paint brush no. 3/0 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Coating brush no.8 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Firing tray G (pack of 2 trays and 20 pins)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC additional powder</h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC CUT-BACK KIT<br />For cut-back and micro-veneering <br /> BLCBK</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC EXPERT KIT<br />For individual veneering <br /> BLEK</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, caramel, honey, copper, brown</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC MAMELON saffron, honey-melon</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC PEARL shell</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC GINGIVA KIT<br />For the reconstruction of gingival areas <br /> BLGK</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC GINGIVA pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC VITA SYSTEM 3D-MASTER<sup>®</sup></h2> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER® <br /> BLPWK3D</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="modul-akkordeon-label"> <div class="toggle"> </div> VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®<br />For standard veneering <br /> BLSKV1</div> <div class="modul-akkordeon-content" style="display: none;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Content</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12 g</td> <td>VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 ml</td> <td>VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5 g</td> <td>VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20 ml</td> <td>VITA AKZENT Plus POWDER FLUID</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Paint brush no. 3/0 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Coating brush no.8 synthetic</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td>Firing tray G (pack of 2 trays and 20 pins)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <script>// <![CDATA[ Cycon.GUI.registerFunction('onStart', function(gui) { new Accordion('sap-sortimente-196149', { 'openOnStart': false, 'alwaysKeepOneOpen': 'loose', 'classActive': 'aktiv', 'classToggle': 'modul-akkordeon-label', 'classContent': 'modul-akkordeon-content', 'duration': .2 }); }); // ]]></script> <p>
</p> <div class="ergaenzungsprodukt-medium240"> <div class="bild"><a class="produkt-link" title="VITA AKZENT® Plus" href="/products/veneering-material/vita-akzent-plus.html"><img title="VITA AKZENT® Plus" src="https://www.vita-zahnfabrik.com/portal/pics/berechnet/3bbf93879dbefff15eb5a0940a43b14f.jpg" alt="VITA AKZENT® Plus" /></a></div> <div class="text"> <p><a class="produkt-link" title="VITA AKZENT® Plus" href="/products/veneering-material/vita-akzent-plus.html">VITA AKZENT<sup>®</sup> Plus</a> <br />Optimizes everything. Effortlessly.</p> </div> </div> <div class="ergaenzungsprodukt-medium240"> <div class="bild"><a class="produkt-link" title="VITA VACUMAT® 6000 M" href="/products/equipments/vita-vacumat-6000-m.html"><img title="VITA VACUMAT® 6000 M" src="https://www.vita-zahnfabrik.com/portal/pics/berechnet/7adb80bf54d49e8214b43bb993ad840b.jpg" alt="VITA VACUMAT® 6000 M" /></a></div> <div class="text"> <p><a class="produkt-link" title="VITA VACUMAT® 6000 M" href="/products/equipments/vita-vacumat-6000-m.html">VITA VACUMAT<sup>®</sup> 6000 M</a> <br />Premium ceramic furnace with surprising details and impressive reliability</p> </div> </div> <p>
</p> <p>Contact us</p> <p>
</p> <p>Contact us</p> <p>
</p> <div class="modul-tutorials"> <div class="liste"> <div class="inhalte"> <div class="tutorial"> <div class="rahmen"> <h2>VITA LUMEX<sup>®</sup> AC</h2> <div class="text">Individual veneering</div> <div class="bild"><img src="https://www.vita-zahnfabrik.com/portal/pics/E-Tutorials/VITA-LUMEX-AC/Teaser/Teaser_LUMEX-AC.jpg" alt="" border="0" /></div> <div class="pfeil"> </div> <div class="abschluss"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>
</p> <div class="container container-medium680"> <div class="bild"><img title="VITA LUMEX&reg; AC Verblendkeramik. Beste Farbtreue. Exzellente Lichtdynamik. Pr&auml;zise Verarbeitung." src="https://www.vita-zahnfabrik.com/portal/pics/berechnet/4e3555325f6c808f0c0c0fb8d720f06c.png" alt="VITA LUMEX&reg; AC Verblendkeramik. Beste Farbtreue. Exzellente Lichtdynamik. Pr&auml;zise Verarbeitung." width="680" height="357" /></div> </div> <div class="button"><a title="VITA LUMEX® AC veneering ceramic" href="https://www.vita-zahnfabrik.com/en/VITA-LUMEX-AC-veneering-ceramic-92332.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="button-icon button-icon-rechts"> </span><span class="button-text">Find out more</span></a></div> <p>
</p>'