VITA SUPRINITY® PC

glass ceramic. Revolutionized.

VITA Zahnfabrik cung cấp dòng sản phẩm VITA SUPRINITY PC từ tháng 5 năm 2016, một thế hệ vật liệu sứ thủy tinh mới. Sản phẩm sứ thủy tinh sáng tạo này được gia cường them zirconia (xấp xỉ 10% trên trọng lượng) để cung cấp cho phòng thực hành và phòng lab một sản phẩm sứ lithium silicate mạnh mẽ, gia cường zirconia (ZLS).

Đặc điểm/Lợi ích

Phòng khám/ phòng Lab có thể nhận được những lợi ích sau:

 • Độ tin cậy cao nhờ gia cường zirconia với ma trận sứ thủy tinh
 • Tối ưu hóa tính ổn định viền so với lithium disilicate (hệ thống Sirona’s MC XL)
 • Quy trình đơn giản nhờ vào đặc tính đánh bóng tốt và tính ổn định cao khi nướng
 • Tính thẩm mỹ tuyệt vời nhờ vào tích hợp độ trong mờ, độ mờ và độ huỳnh quang
Block Medien
Opaleszenz VITA SUPRINITY PC Medien
Verarbeitungskreislauf SUPRINITY PC Medien
SUPRINITY PC mit Anker Medien
 
 

Đa dạng (thẩm mỹ) lựa chọn và do đó cung cấp một phạm vi chỉ định rộng

 • Răng nhai
 • Răng cửa
 • Mão răng hỗ trợ răng implant
 • Lớp đắp veneer

Màu

 • VITA classical A1-D4®, high translucent
  A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT
 • VITA classical A1-D4®, translucent
  A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T
 • VITA SYSTEM 3D MASTER®, high translucent
  0M1-HT, 1M1-HT,1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT
 • VITA SYSTEM 3D MASTER®, translucent
  0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T

Kích thước

Một hộp có 5 khối
PC-14 (12 x 14 x 18 mm)

VITA SUPRINITY® PC products

VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

 
VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, PC-14

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

 
VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, PC-14

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

 
VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, PC-14

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

 
VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, PC-14

VITA SUPRINITY® PC kits

VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

 
VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EC4S0STSETC3D
 
VITA SUPRINITY® PC Starter Set technical VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EC4S0STSETT3D

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

 
VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETC
 
VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETT
Quantity Content Material
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1 5 pcs. VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1 75 ml VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1   Firing tray W for crowns and bridges
1   2 Platinum pins (1 anterior and 1 posterior pin)
1   VITA SUPRINITY Polishing Set technical
VITA SUPRINITY® Polishing Set

VITA SUPRINITY® Polishing Set
For simple pre- and high-gloss polishing of VITA SUPRINITY PC

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT® Plus
Optimizes everything. Effortlessly.

VITAVM®11

VITAVM®11
Fine-structure ceramic for individualization of VITA SUPRINITY PC*

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE SET

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE SET
The full-adhesive luting system with perfectly matched components for conditioning tooth substance and restorative material

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE SET

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE SET
The self-adhesive luting system with perfectly matched components for conditioning the restorative material

Manufacturer

Validated systems

Amann Girrbach AG Ceramill Motion II
Carestream Health Inc. CS 3000
imes-icore GmbH CORiTEC Serie
KaVo Dental GmbH KaVo ARTICA
KaVo Everest
Roland DG Deutschland GmbH DWX Serie
Sirona Dental GmbH Sirona CEREC/inLab
vhf camfacture AG K-/S-Modelle
Zirkonzahn GmbH MILLING UNIT M Serie
ZFX ZFX

Những màu nào có thể được sử dụng để đặc tính hóa phục hình VITA SUPRINITY PC và quy trình chính xác cho trường hợp này là gì?
Điều gì đặc biệt nghiêm trọng khi điều chỉnh phục hình VITA SUPRINITY PC? Cần phải lưu ý điều gì trong quá trình này?
Thiết bị nướng nào được yêu cầu để nướng nhiệt và điều gì cần làm tại văn phòng và phòng lab để quan sát việc này?
Những phục hình với vật liệu VITA SUPRINITY PC nên được đánh bóng như thế nào, và dụng cụ đánh bóng nào nên được sử dụng?