VITA LUMIN® VACUUM

Ceramic teeth to fulfill high demands

VITA LUMIN® VACUUM

RĂNG SỨ VITA LUMIN VACUUM, RĂNG SỨ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU ĐÒI HỎI CAO

Mô tả sản phẩm

Răng sứ VITA LUMIN VACUUM có thể được sử dụng cho tất cả các trường hợp răng giả một phần và răng giả toàn hàm.


Độ trong, độ đục và sự phát huỳnh quang của răng sứ VITA LUMIN VACUUM giống với răng tự nhiên.


Bộ răng cửa trước sứ VITA LUMIN VACUUM

Bộ răng cửa trước


Răng trước sứ VITA được sản xuất bằng kỹ xảo thủ công đắp nhiều lớp và nung chân không đã đáp ứng được các nhu cầu đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Lõi sứ cứng nằm trong răng và chốt bọc vàng được gắn cơ học chặt vào phần nhựa nền-resin- của răng, tất cả tạo ra tính ổn định và độ tin cậy cao cho răng sứ VITA.


Bộ răng Hàm sứ VITA LUMIN VACUUM

Bộ răng Hàm sứ VITA LUMIN VACUUM

Shades

10 x VITA classical A1–D4® shades (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Further colours are subject to delivery times.

The anterior and posterior teeth are comprised of the proven VITA quartz feldspar ceramic, with the significant material and wear resistance ensuring prosthetic teeth that offer considerable durability. The properties of the material used also make these teeth an ideal choice for patients who are allergic to MMA.

Anteriores
20 upper sets:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 lower sets:
55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriores
3 sets upper/lower SYNOFORM:
10S, 11S, 13S

3 sets upper/lower CUSPIFORM:
40C, 41C, 45C

VITA LUMIN® VACUUM kits

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Molds

Pcs per set

Description

20 6 Upper Anteriores
6 6 Lower Anteriores

* in VITA classical shades A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Molds

Pcs per set

Description

3 8 Upper Posteriores Synoform
3 8 Lower Posteriores Synoform
3 8 Upper Posteriores Cuspiform
3 8 Lower Posteriores Cuspiform

VITA LUMIN® VACUUM Assortments

 
Living mould chart VITA LUMIN® VACUUM 156 anteriors / 96 posteriors
A1LF

VITA LUMIN VACUUM anterior teeth are perfectly adapted to both VITA LUMIN VACUUM posterior tooth lines.

Contact us