VITABLOCS® TriLuxe forte

for a natural play of color

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology

Phôi sứ cho mặt dán (veneer) của khung sườn cầu răng
theo công nghệ CAD/CAM.

Mô tả sản phẩm

Phôi sứ nhiều lớp VITABLOCS TriLuxe forte có sẵn ở dạng khối lớn TF-40/19. Dạng hình khối này được thiết kế đặc biệt cho veneer theo kỹ thuật CAD/CAM (= kỹ thuật đắp lớp nhanh của VITA - VITA Rapid Layer Technology) của các khung sườn cho cầu răng nhiều đơn vị. Công nghệ này tạo dễ dàng cho việc thực hiện khung sườn (= oxide ceramic) và cấu trúc veneer (= sứ feldspar loại mịn) trong một quy trình sản xuất theo kỹ thuật số. Những sắc màu được kết hợp hài hòa của VITABLOCS TriLuxe forte bảo đảm cho ra một cấu trúc veneer có màu tự nhiên.

Block

For highly esthetic reconstructions in the visible region

 • Anterior crown
 • Veneer

Shades

 • VITA SYSTEM 3D MASTER®
  1M2C, 2M2C and 3M2C
 • VITA classical
  A1C, A2C, A3C, A3.5C

Geometry

Package with 5 pieces
TF-12 (10 x 12 x 15 mm)
TF-14 (12 x 14 x 18 mm)
TF-14/14 (14 x 14 x 18 mm)

Package with 2 pieces
TF-40/19 (15,5 x 19 X 39 mm)*

*) These geometries are only available in VITA SYSTEM 3D-MASTER shades

VITABLOCS® TriLuxe forte products

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

 
VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-12 / TF-14 / TF-14/14

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

 
VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, TF-40/19

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

 
VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-12 / TF-14 / TF-14/14
VITAVM®9

VITAVM®9
Natural fine-structure feldspar veneering ceramic for zirconia frameworks, VITABLOCS Mark II and PM 9

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT® Plus
Optimizes everything. Effortlessly.

VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®

VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®
High-quality shade guide for the determination of shades of restorations made from VITABLOCS

VITABLOCS TriLuxe forte – SYSTEM SOLUTIONS*

VITA offers VITABLOCS TriLuxe forte with specific holder systems for the CAD/CAM systems:

 • CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
 • Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
 • KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)

VITABLOCS TriLuxe forte – UNIVERSAL SOLUTIONS*

VITA offers VITABLOCS TriLuxe forte with universal holder system for the CAD/CAM system:

 • CORiTEC line (imes-icore GmbH)

*) Note: The range of geometries/shades of VITABLOCS Mark II available may vary for the individual CAD/CAM system partners or systems. The hardware and software requirements in each case are available from the respective CAD/CAM system partners and can be downloaded from www.vita-zahnfabrik.com/cadcam in the form of system compatibility information for VITA CAD/CAM materials.

Contact us