Nước nhuộm sườn VITA In-Ceram YZ

Nước nhuộm sườn VITA In-Ceram YZ

Là loại nước màu để tạo màu sắc cho sườn mão làm từ vật liệu VITA In-Ceram YZ với 5 độ màu sáng tối khác nhau (từ LL1 đến LL5).
Tạo màu sắc cho sườn kim loại làm tăng khả năng tạo màu sắc chính xác cho răng phục hình.

VITA YZ T COLORING LIQUIDS kits

VITA YZ T COLORING LIQUIDS

VITA YZ T COLORING LIQUID SET (Complete Set)
EZ0CZ500
VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set)
with work container 90 ml
EZ0CZ67250
VITA YZ T COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set)
with work container 90 ml
EZ0CZ68250
VITA YZ T COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set)
with work container 90 ml
EZ0CZ69100
VITA YZ T COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set)
with work container 90 ml
EZ0CZ84100

Contact us