VITA Toothguide 3D-MASTER®

Mô tả sản phẩm

Với VITA Toothguide 3D-MASTER tất cả các màu răng tự nhiên được xác định chính xác một cách có hệ thống.

Đặc điểm / Lợi ích

  • Xác định màu răng chỉ với 3 bước.
  • Xác định màu răng chính xác không nhầm lẫn.
  • Các khả năng để so sánh: quyết định Có / Không – Tốt hơn / Tệ hơn.
  • Màu răng được phân định rõ một cách chính xác theo khoa học (có thể pha trộn).
  • Dễ học cách sử dụng.

VITA Toothguide 3D-MASTER® products

 
VITA Toothguide 3D-MASTER®