VITA In-Ceram YZ for inLab

VITA In-Ceram® YZ for inLab®

Phôi sứ tiền nung kết làm từ vật liệu Zi-co-nia Oxide
với thành phần ổn định Y-tri-um (Y-TZP).

Mô tả sản phẩm

VITA YZ là loại phôi sứ tiền nung kết làm từ Zi-co-nia Oxide với thành phần ổn định y-tri-um (Y-TZP). Loại phôi này sau khi cắt, seo được nung kết trong lò nướng sứ nhiệt độ cao (VITA ZYrcomat) ở nhiệt độ 1.530oC. Loại phôi này được dùng để làm maoo đơn, các cầu dài có đến hai nhịp, và mao chụp lồng. Phôi sứ này có loại không có màu và có loại có tông màu LL1p. Sườn làm bằng phôi YZ được cắt bằng hệ thống máy InLab. Sau đó được nung kết bằng máy nướng nhiệt độ cao VITA ZYrcomat, và đắp bằng bột sứ VITA VM 9.