VITA PM®9

"All-in-one" press ceramic for more reliability in processing!

VITA PM® 9

Mô tả sản phẩm

Vật liệu VITA PM 9 (sứ nén) là loại sứ có cấu trúc căn bản của sứ VM 9 được sử dụng
để ép sứ trên sườn ZrO2 có chất ổn định y-tri-um có pha màu với độ co giãn (CTE)
khoảng 10.5, ví dụ như sườn làm từ phôi VITA YZ In-ceram. Loại sứ này được dùng để
làm phục hình onlay, inlay, mão từng phần, mặt đắp, mão răng cửa sử dụng kỹ thuật
quét màu trực tiếp (không có sườn) hay kỹ thuật đắp lớp.
Phục hình răng bằng sứ nén VITA PM 9 có thể làm từng cái (bằng kỹ thuật đắp lớp) với
sứ VITA VM 9 hay chỉnh sửa màu (bằng kỹ thuật tô màu) với bộ màu VITA AKZENT. Với
tính chất của sứ nén VITA PM 9, các ca phục hình không dùng sườn zirconium có thể
sử dụng loại sứ này và gọt tỉa rất ít rồi sau đó đắp với sứ VM 9. Phục hình răng không
dùng sườn mão cần dùng xi-măng để dán. Sứ nén VITA PM 9 có hình những viên tròn,
có tính chất phản quang ánh sáng rất tự nhiên khi phục hình từng cái riêng lẻ.

Farben

Substructure-free staining and layering technique:
Fabrication of inlays, onlays, veneers and crowns.

Overpressing technique:
Overpressing colored and non-colored partially yttrium-stabilized zirconium oxide frameworks

Shades

Opaque-/Translucent-Pellets:
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P and 3M3P

High Translucent-Pellets:
Dentine shades: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P Enamel shades: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITAPM®9 products

VITAPM®9

Description Prod. no.
VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs. EPM90M1PO
VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs. EPM90M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs. EPM90M2PHT
VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs. EPM90M2PO
VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs. EPM90M2PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs. EPM91M1PHT
VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs. EPM91M1PO
VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs. EPM91M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs. EPM91M2PHT
VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs. EPM91M2PO
VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs. EPM91M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs. EPM92M1PO
VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs. EPM92M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs. EPM92M2PHT
VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs. EPM92M2PO
VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs. EPM92M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs. EPM92M3PO
VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs. EPM92M3PT
VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs. EPM93M1PO
VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs. EPM93M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs. EPM93M2PHT
VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs. EPM93M2PO
VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs. EPM93M2PT
VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs. EPM93M3PO
VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs. EPM93M3PT
VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs. EPM9EN0PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs. EPM9EN1PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs. EPM9EN2PHT
VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs. EPM9ENDPHT
VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs. EPM9ENLPHT

VITAPM®9 kits

VITAPM®9

VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT
VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT
VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT

VITA PM 9 can be used with all commercially available investment systems and ceramic pressing furnaces. 

Contact us