Cuối tuần trước là hội nghị CEREC thường niên của Châu Á, một hội nghị tập hợp những gì xuất sắc chúng tôi đã làm vào năm 2017.


 Với VITA PROSTHETIC SOLUTIONS, bác sĩ có thể tìm thấy giải pháp răng tháo lắp thẩm mỹ với một vẻ ngoài rất tự nhiên, độ bền tuyệt vời và sự khác biệt lớn về răng tháo lắp so với các sản phẩm hiện hữu trên thị trường.