Kiểm tra Chứng nhận sản phẩm Vita chính hãng

Từ ngày 01/07/2013, Quý khách hàng có thể kiểm tra thông tin chứng nhận vui lòng nhập mã số trên Thẻ chứng nhận Vita chính hãng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0902 229 930